Zapisy online

Zapisy do Żłobka Językowy Plac Zabawa

Zapisując swoją pociechę do nas na nowy rok szkolny 2024/2025 stałe czesne 800 zł

  Imię i nazwisko dziecka (wymagane):

  Data urodzenia dziecka (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Treść wiadomości:

  Informacja administratora
  o przetwarzaniu danych osobowych rodziców i dzieci zawartych w formularzu kontaktowym dot. (naboru do przedszkola)

  W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję że Administratorem danych osobowych (dalej zwanym także administratorem) Pana/Pani i dziecka jest „Językowy Plac Zabaw S.C. Weronika Ogórek-Paluszek, Anna Przybylska” w Głogowie, ul. Mechaniczna 5J/19.
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się: poprzez adres email iodo@jezykowyplaczabaw.pl lub korespondencyjnie na adres przedszkola.
  Przetwarzanie Pana/Pani i dziecka danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym odbywa się na podstawie zgody (w trybie art. 6 ust. 1 lit a RODO) i ma na celu zapisanie dziecka i rozpoczęcie procesu rekrutacji, a także umożliwienie ewentualnego kontaktu ze strony administratora w celu ustalenia terminu złożenia w „Przedszkolu Niepublicznym Językowy Plac Zabaw” dokumentów rekrutacyjnych, na podstawie których dziecko może zostać przyjęte do przedszkola.
  W przypadku, gdy w terminie nie późniejszym niż 12 miesięcy dokumenty rekrutacyjne nie zostaną złożone i nie zostanie zawarta umowa, dziecko nie zostanie przyjęte do „Przedszkola Niepublicznego Językowy Plac Zabaw” a dane osobowe zostaną usunięte.
  Administrator może przekazać dane osobowe uprawnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
  Podanie Pana/Pani i dziecka danych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.
  Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pan/Pani i dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także o prawie do przenoszenia danych.
  Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.